Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka prywatności BIP

Polityka prywatności serwisu bip.zgkimniemodlin.pl

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: , 49-100 Niemodlin, Wojska Polskiego 3, NIP: 991-040-80-56, REGON: 160163206
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Wiesław Lechowicz, email: iod@zgkimniemodlin.pl
 3. Operatorem serwisu www jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, Wojska Polskiego 3, NIP: 991-040-80-56, REGON: 160163206.
 4. Operatorem Systemu SkyCMS zwanym, również Procesorem jest: NETKONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Opolu, pod numerem KRS 461385, posługującą się numerami NIP 7543072668 i REGON 161531534, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385.

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, wiadomości email:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. nr telefonu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Pozwala na obsługę Twojego konta ( jeśli takowe posiadasz) i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.
  3. Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  4. W celach związanych ze świadczeniem usług, gdzie wymagają tego od Administratora przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
  5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  7. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
   1. dostępu do Twoich danych osobowych na podst. art. 15 RODO,
   2. sprostowania Twoich danych osobowych na podst. art. 16 RODO,
   3. usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podst. art. 17 RODO,
   4. ograniczenia ich przetwarzania na podst. art. 18 RODO,
   5. przenoszenia Twoich danych osobowych na podst. art. 20 RODO,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podst. art. 21 RODO,
   7. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych na podst. art. 7 ust. 3 RODO.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Standardowo wykorzystywane są następujące plik (ciasteczka):
Lp. Nazwa Opis Czas przechowywania Typ Pochodzenie
1. Cms_admin_... Przechowuje identyfikator sesji - Sesyjne Własne
2. Cms_public Przechowuje identyfikator sesji - Sesyjne Własne
3. Cms_public_... Przechowuje identyfikator sesji - Sesyjne Własne
4. Info_page_layer Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu specjalnego 1 godzina Stałe Własne
5. Info_page_layer_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie komunikatu specjalnego 1 godzina Stałe Własne
6. PageCounter Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin strony 24 godziny Stałe Własne
7. PageCounter_expiration Przechowuję informacje do kiedy nie musi zmieniać licznika odwiedzin dla bieżącej strony 24 godziny Stałe Własne
8. Languageld Przechowuje ID języka witryny 24 godziny Stałe Własne
9. Languageld_expiration Przechowuje Informację do kiedy ważny jest wybór języka witryny 24 godziny Stałe Własne
10. Counter Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin 24 godziny Stałe Własne
11. Counter_expiration Przechowuje informację do kiedy nie zmieniać licznika odwiedzin 24 godziny Stałe Własne
12. cookie_modal Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu na stronie zwykłej 9 dni Stałe Własne
13. cookie_modal_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie zwykłej 9 dni Stałe Własne
14. admin_cookie_modal Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w panelu 9 dni Stałe Własne
15. admin_cookie_modal_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie w panelu 9 dni Stałe Własne
16. bip_cookie_modal Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w na stronie bip 9 dni Stałe Własne
17. bip_cookie_modal_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie bip 9 dni Stałe Własne
18. scookie_modal Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu na stronie WCAG - Sesyjne Własne
19. showthumb Przechowuje informację o wyświetlaniu miniaturki dla plików - Sesyjne Własne
20. wcag_hide_toolbox Przechowuje informację o wyświetlaniu bocznego menu 12 dni Stałe Własne
21. wcag_contrast_type Przechowuje informację o typie kontrastu 12 dni Stałe Własne
22. wcag_font_size Przechowuje informację o rozmiarze czcionki 12 dni Stałe Własne
23. wcag_letter-spacing Przechowuje informację o przestrzeni między literami 12 dni Stałe Własne
24. wcag_line-height Przechowuje informację o wysokości linii 12 dni Stałe Własne
25. bip_contrast_type Przechowuje informację o typie kontrastu na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
26. bip_font_size Przechowuje informację o rozmiarze czcionki na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
27. bip_letter-spacing Przechowuje informację o przestrzeni między literami na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
28. bip_line-height Przechowuje informację o wysokości linii na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
29. przypomnienie Przechowuje informację o czasie ponownego przypomnienia hasła 15 minut Sesyjne Własne
30. logowanie Przechowuje token logowania 1 godzina Stałe Własne
31. param Przechowuje informację o czasie przechowywania 1 godzina Stałe Własne
32. id_firmy Przechowuje identyfikator firmy 1 godzina Stałe Własne
33. blad Przechowuje informację czy wystąpił błąd publiczny 1 godzina Stałe Własne
34. goBack Przechowuje informację czy wystąpił błąd publiczny 1 minuta Stałe Własne

Usługodawca w niniejszej Polityce prywatności zawarł wyłącznie opis własnych plików cookies (własnych tj. dostarczonych przez operatora serwisu). W celu uzyskania opisu obcego pliku cookie (tj. dostarczonego przez zewnętrznego operatora), koniecznym jest zapoznanie się z odpowiednim dokumentem w zakresie ochrony prywatności konkretnego operatora zewnętrznego dostarczającego ten plik cookies.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych.
 6. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną Serwisu. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy mediów społecznościowych, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 7. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://twitter.com/privacy
  4. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
  5. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  6. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak:
  1. Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
  2. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
  3. YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
  4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
  5. Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  6. Google Maps (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  7. LinkedIN (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)
 10. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 11. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 12. Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 13. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 14. Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 15. Serwis korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tego Serwisu nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)

________________________________________________________________________________________

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

 

Spis treści:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 3. Polityka plików cookies

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, dalej „ZGKIM”, z siedzibą w Niemodlinie przy, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, utworzony z mocy uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.10.2007r., NIP: 9910408056, REGON: 160163206, tel. (+48) 77 4606 423, e-mail: .
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
 1. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. stosowanie faktur elektronicznych oraz wysłanie ich na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. wysłanie powiadomień SMS, wiadomości email o wystawieniu faktury, zbliżającym się terminie płatności, odnotowaniu płatności za usługi wod.-kan., zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. wysłanie powiadomień SMS, wiadomości email o awariach i problemach technicznych występujących na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych we wskazanej miejscowości, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. komunikacja drogą telefoniczną (głosową, SMS[1], MMS[2]) w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 7. komunikacja pocztą elektroniczną w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 8. używanie plików cookies do przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w celu stosowania reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców (osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną) z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; wykonania umowy z wyznaczonymi przedstawicielami klienta; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; zapewnienia funkcjonowania serwisu zgkimniemodlin.pl, bip.zgkimniemodlin.pl i enaleznosci.zgkimniemodlin.pl oraz gromadzenie logów serwera zgkimniemodlin.pl; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Kategorie danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą (może dotyczyć pełnomocników oraz dłużników): imię (imiona) i nazwisko, adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres email.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi Administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, Krajowemu Rejestrowi Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A., dostawcy usług informatycznych, firmie hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Informujemy, że korzystamy z pomocy dostawców usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii) w zakresie wsparcia funkcjonowania stron internetowych, aplikacji i usług (np. Microsoft, Google). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
 1. co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 ust. 3 RODO; lub
 2. za pomocą standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, stanowiące odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO;
 3. za zgodą osoby, której dane dotyczą na jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, o którym mowa w art. 49 RODO.
 1. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres wynikający z przepisów prawa;
 2. archiwalnym przez okres wymagany na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 3. wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 4. stosowania faktur elektronicznych oraz wysłanie ich na podany adres poczty elektronicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 5. wysłania powiadomień SMS, wiadomości email o wystawieniu faktury, zbliżającym się terminie płatności, odnotowaniu płatności za usługi wod.-kan.– przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 6. wysłania powiadomień SMS, wiadomości email o awariach i problemach technicznych występujących na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych we wskazanej miejscowości – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 7. komunikacji drogą telefoniczną (głosową, SMS, MMS) w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 8. komunikacji pocztą elektroniczną w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 9. gromadzenia logów serwera zgkimniemodlin.pl – przez okres do 12 miesięcy;
 10. używanie plików cookies do przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w celu stosowania reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców– przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu lub przez okres określony przez producenta plików cookies.
 11. przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 latach. Jednakże koniec terminu przetwarzania przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego;
 12. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 4. Źródłem pochodzenia danych osobowych (np. może dotyczyć pełnomocnika), gdy ma to zastosowanie, są klienci, którzy zawarli umowy i wskazali osoby do ich reprezentowania.
 5. Źródłem pochodzenia danych osobowych dłużnika, gdy ma to zastosowanie, są rejestry: rejestr mieszkańców i rejestr PESEL oraz publicznie dostępne rejestry, publicznie dostępne strony Internecie i branżowe spisy firm.
 6. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 1. Podstawa prawna:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanym również „UODO”;
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanym również „UŚUDE”.
 1. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 3. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 4. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 6. usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
 7. usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 8. siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 10. przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 11. ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 12. zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 13. administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 14. podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 15. odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 16. zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 17. konto – konto założone dla usługobiorcy w serwisie internetowym w wyniku procesu rejestracji.
 18. Serwis – witryna internetowa zgkimniemodlin.pl., bip.zgkimniemodlin.pl i enaleznosci.zgkimniemodlin.pl.
 1. Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, dalej „ZGKIM”, z siedzibą w Niemodlinie przy, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, utworzony z mocy uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.10.2007r., NIP: 9910408056, REGON: 160163206, tel. (+48) 77 4606 423, e-mail:
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email:lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w Rozdziale I.
 4. ZGKiM przetwarza następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
 1. nazwisko i imiona usługobiorcy;
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres zameldowania na pobyt stały;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
 6. adresy elektroniczne usługobiorcy.
 1. W celu realizacji umów lub dokonanie innej czynności prawnej z usługobiorcą, ZGKiM przetwarza inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia:
 1. numer telefonu usługobiorcy;
 1. ZGKiM wyróżnił i oznaczył (stawiając przy polu formularza znak „*” z opisem „* - pola wymagane”) te spośród danych, o których mowa w ust. 7, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 2. ZGKiM przetwarza, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 3. ZGKiM przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 6;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. ZGKiM nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 6–10, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

 1. Polityka plików cookies
 1. Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, dalej „ZGKIM”, z siedzibą w Niemodlinie przy, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, utworzony z mocy uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.10.2007r., NIP: 9910408056, REGON: 160163206, tel. (+48) 77 4606 423, e-mail: .
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w Rozdziale I.
 4. Plik cooki (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądaną stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, określony czas przechowywania ich na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika oraz unikalny identyfikator.
 5. Strony zgkimniemodlin.pl,bip.zgkimniemodlin.pl i enaleznosci.zgkimniemodlin.pl używają plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach:
 1. funkcjonalnych,
 2. statystycznych,
 3. reklamowych.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.
 5. Użytkownik strony może w każdym czasie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
 6. Warunki przechowywania lub odczytywania plików cookie można zmienić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 10maja 2024 rok i zastępuje poprzednią Politykę prywatności.

 

[1] SMS (ang. Short Message Service)

[2] MMS (ang. Multimedia Messaging Service)