Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dział Księgowości

Dział Księgowości

Gościejowice Małe 12
49-100 Niemodlin

Główny Księgowy Kamila Markiewicz-Turowska

e-mail: kamila.turowska@zgkimniemodlin.pl

Tel: 77 4606 423

Godziny przyjmowania i załatwiania spraw:

Poniedziałek   7:00 – 15:00

Wtorek 7:00 – 15:00

Środa              7:00 – 15:00

Czwartek         7:00 – 15:00

Piątek              7:00 – 15:00

 

Główne zadania Działu Księgowości:

 1. dokonywanie naliczeń opłat czynszowych oraz należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 2. ewidencjonowanie dokonanych wpłat klientów oraz prowadzenie wszelkich rozliczeń w tym zakresie.
 3. windykacja należności:
  1. przygotowanie wezwań do zapłaty,
  2. weryfikowanie wysłanych wezwań i dokonanych spłat zadłużenia,
  3. przygotowaniedokumentacji w celu kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w zakresie należności wymagalnych za najem lokali mieszkalnych, socjalnych oraz użytkowych oraz zaległości za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
  4. przygotowywanie listy odbiorców wody i ścieków dla instytucji zewnętrznych oraz ekipy monterskiej, celem zamknięcia dostaw wody i odbioru ścieków,
 4. prowadzenie kompleksowej obsługi klientów w zakresie udzielania wyjaśnień,
  w szczególności dotyczących zadłużenia,
 5. obsługa wniosków i sporządzanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 6. obsługa finansowo – księgowa wspólnot mieszkaniowych,
 7. sporządzanie analiz i kalkulacji w celu ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe,
 8. przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 9. prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie zmiany formy spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe.