Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dział Utrzymania Ruchu

Dział Utrzymania Ruchu

Gościejowice Małe 12
49-100 Niemodlin

Kierownik Wojciech Wielgus
e-mail: wojciech.wielgus@zgkimniemodlin.pl

Zastępca KierownikaMaciej Mól
e-mail: maciej.mol@zgkimniemodlin.pl

Tel: 77 4606 423

Godziny przyjmowania i załatwiania spraw:

Poniedziałek   7:00 – 15:00

Wtorek 7:00 – 15:00

Środa              7:00 – 15:00

Czwartek         7:00 – 15:00

Piątek              7:00 – 15:00

 


Główne zadania Działu Utrzymania Ruchu:

 1. utrzymanie w sprawności i ciągłości ruchu oraz usuwanie awarii:
 1. zewnętrznych sieci, przyłączy będących w administrowaniu ZGKiM i urządzeń wodociągowych,
 2. kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią pneumatyczną i przepompowniami ścieków,
 1. kanalizacji deszczowej w zakresie utrzymania urządzeń i nadzoru nad pracami prowadzonymi przez zewnętrznych wykonawców
 2. prowadzenie gospodarki wodomierzowej, energetycznej i paliwowej,
 3. wydawanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz rozbudowy sieci wod-kan,
 4. uzgodnienie dokumentacji projektowej nowych przyłączy wod-kan,
 5. nadzór nad wykonaniem nowych przyłączy wod–kan i przygotowanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz dokumentacji odbiorowej dla nowych odbiorców,
 6. kontrole nielegalnych podłączeń do urządzeń wod-kan i kanalizacji deszczowej na terenie gminy,
 7. płukanie sieci wodociągowych i pomiar wydajności urządzeń
 8. nadzór nad działaniami grupy monterów sieci wod-kan
 9. kontrola i wymiana urządzeń p.poż na terenie miasta i gminy na zlecenie Gminy Niemodlin.